נלווים לסכינים

  1. קרש חיתוך או בוצ'ר בלוק (End grain board)

    קרש חיתוך או בוצ'ר בלוק | End grain board

    בוצ'ר בלוק הוא קרש חיתוך, שבו גרגר